Aktualności z gminy


Zbiórka elektrośmieci.
opublikowano: 2014-09-11 11:57:51

Chodel, dn. 11.09.2014r.

 

Informacja Wójta Gminy Chodel.

Wójt Gminy Chodel informuje mieszkańców gminy, że w dniach 01-03 października 2014 roku na terenie gminy odbędzie się bezpłatna objazdowa  zbiórka elektrośmieci ( zużyty sprzęt elekryczny i elektroniczny ( między innymi: pralki, lodówki, sprzę komputerowy, telewizory, radia, żelazka itp)

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki najpóźniej do godziny 8.00 przy drodze/ulicy

Termin zbiórki czytaj: zalacznik

więcej
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
opublikowano: 2014-09-11 11:48:16

Chodel, dn. 11.09.2014r.

 

Informacja Wójta Gminy Chodel.

Wójt Gminy Chodel informuje mieszkanców Gminy Chodel, że w dniach 22-25 września 2014 roku od godziny 8.00 na terenie gminy zorgnizowana została bezpłatna - objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych w ramach której zebrane zostaną: wersalki , tapczany i inne meble, stolarka okienna i drzwiowa oraz jej elementy w tym szkło okienne i drzwiowe,dywany, wykładziny, duże opakowania z tworzyw sztucznych (np: beczki, wiadra,skrzynki), złom, opony , Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje przy drodze głownej najpóźniej do godziny 8  rano w dniu zbiórki.
Terminy zbiórek ; czytaj :   zalacznik

więcej
XLVII Sesja Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2014-09-01 11:50:02

Chodel, dn. 01.09.2014r.


Informujemy, że w dniu 05 września  2014 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Chodel.

czytaj :  zalacznik

więcej
Informacja Wójta Gminy.
opublikowano: 2014-09-01 10:29:43

Chodel, dn. 01.09.2014r.

Wójt Gminy Chodel informuje, o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim   w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania : "Małe projekty"

Termin  składania wniosków od 8 września 2014r.  do 22 września 2014 roku.

zalacznik

więcej
Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu.
opublikowano: 2014-08-14 09:27:31

Chodel, dn. 14.08.2014r.

 

Wójt Gminy Chodel informuje o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ośrodka Gminnego Chodel   ( w tym obszar Zalewu).

 

czytaj : zalacznik

więcej
XLVI Sesja Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2014-07-24 08:05:24

Chodel, dn. 23.07.2014r.

Informujemy, że w dniu 31 lipca  2014 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Chodel.

czytaj :  zalacznik

więcej
Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Zalew" w Chodlu
opublikowano: 2014-07-08 13:42:55

Chodel, dn. 08.07.2014r.

Informujemy, że Wójt Gminy Chodel Zarządzeniem Nr 24/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku ustalił "Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Zalew" w Chodlu".

Regulamin jest upubliczniony  w miejscu wyznaczonym do kapieli  w formie tablic informacyjnych.

Wszyscy korzystajacy z wyznaczonego miejsca powinni zapoznać się z  Regulaminem.

Zarządzenie  zalacznik :

Regulamin  zalacznik:

więcej
Zjazd Absolwentów.
opublikowano: 2014-06-16 07:01:34

Chodel, dn. 16.06.2014r.


Komitet Organizacyjny informuje, że w dniach 27-28 września 2014 roku organizuje Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim..

czytaj :  zalacznik:, zalacznik2

więcej
STRAŻACY OSTRZEGAJĄ.
opublikowano: 2014-01-31 13:34:35

„CICHY ZABÓJCA”

Strażacy ostrzegają przed cichym zabójcą”, który jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).

Każdego roku szczególnie w sezonie grzewczym z powodu zatrucia tlenkiem węgla giną ludzie. Nie tylko podczas pożaru, ale również na skutek niewłaściwej eksploatacji budynku
i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Z tego względu wszystkie urządzenia, w których następuje spalanie gazu lub innych paliw podczas ich pracy (np. piece gazowe, piece opalane węglem lub drewnem, piecyki łazienkowe, piece kaflowe, kominki, gazowe ogrzewacze pomieszczeń) mogą w niesprzyjających warunkach być źródłem tlenku węgla. Bardzo często do wypadków związanych z zatruciem „czadem” dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa oraz podczas dogrzewania pomieszczeń różnego rodzaju piecykami. Zatrucie tlenkiem węgla związane jest z faktem, że łączy się on z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, tworząc karboksyhemoglobinę, przez co blokuje rozprowadzanie tlenu
w organizmie przez krew. Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia związane jest również
z tym, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku) , czytaj więcej:        zalacznik

więcej
Informacja dla rolników o zwrocie akcyzy za olej napędowy.
opublikowano: 2014-01-17 12:02:30

Chodel, 04.08.2014r.

Wójt Gminy Chodel

informuje

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zgłosić się do Urzędu Gminy z zebranymi fakturami VAT ( lub ich kopiami) z zakupu oleju napędowego oraz złożyć stosowny wniosek do Wójta ( dla gruntów położonych  na terenie Gminy Chodel)  w terminie  1-31 sierpnia 2014 roku wraz z fakturami    ( lub ich kopiami) z zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 lipca 2014 roku w ramach ustalonego  limitu zwrotu podatku określonego na 2014 rok.

 

Limit zwrotu podatku w 2014r. wynosi:

 

81,70 zł    x    ilość ha użytków rolnych

 

Na hektar użytków rolnych przypada 86 litrów, za litr zwracane jest 0,95 zł.

 

Pieniądze wypłacane będą  niezwłocznie po otrzymaniu środków z budżetu państwa na wskazany we wniosku rachunek bankowy  lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

 

więcej
WYPRAWKA SZKOLNA_ 2013 ROK
opublikowano: 2013-07-29 07:59:03

                             Program "Wyprawka szkolna" w 2013 r.

 

 

 

Urząd Gminy w Chodlu informuje, że od 18 lipca br. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom  w 2013 r. pn. „Wyprawka szkolna".W naszej Gminie realizacja Programu wprowadzona została  Zarządzeniem  Nr 14/2013 Wójta Gminy Chodel  z dnia 24 lipca 2013 roku.

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie  z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone      w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I - III - do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocymoże wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł   w gimnazjum.
  • Druki wniosków o udzielenie pomocy na zakup podręczników można pobierać  w  sekretariatach  szkół oraz Samorządowym Zespole Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Chodlu lub na stronie internetowej pod adresem    www.chodel.gmina.pl
więcej

Filtruj:

X