Aktualności z gminy


XII Sesja Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2015-09-02 06:58:25

Chodel, dn. 2.09.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Rada Gminy zawiadamia , że w dniu 10 września 2015 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chodel odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Chodel.

czytaj : zalacznik

więcej
Wyprawka szkolna_2015- Pomoc finansowa na zakup podręczników
opublikowano: 2015-08-18 13:17:13

Chodel, dn. 18.08.2015r.

 

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Chodel z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 roku " Wyprawka szkolna".

Czytaj - pobierz   zalacznik

więcej
Informacja w sprawie strat w rolnictwie spowodowanych długotrwałą suszą.
opublikowano: 2015-08-14 13:08:47

Chodel, dn 14.08.2015r.


 Informacja Wójta Gminy Chodel dotycząca trybu postępowania w sprawach związanych ze składaniem wniosków dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych długotrwałą suszą.

W zwiążku z sygnałami zgłaszanymi przez rolników z terenu gminy Chodel odnośnie szkód w uprawach wyrządzonych przez długotrwałą suszę, Wójt Gminy Chodel informuje, iż wystąpił do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do spraw szacowania strat spowodowanych w/w zjawiskiem

Równocześnie Urząd Gminy Chodel rozpoczął procedurę przyjmowania zgłoszeń o szkodach w rolnictwie spowodowanych suszą.

Zgłoszenia należy dokonywać na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Formularze oświadczeń dostępne są u sołtysów poszczególnych sołectw oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Chodel.

Formularze mozna pobrać tutaj :

Formularz  oświadczenia Nr 1 - straty w uprawach  : zalacznik

Formularz oświadczenia Nr 2 - straty w sadach i plantacjach wieloletnich ( trwałe straty w drzewach i krzewach) : zalacznik

Formularz oświadczenia Nr 3 - straty w produkcji zwierzęcej : zalacznik

Formularze można też pobrać ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, czyli http://bip.lublin.uw.gov.pl  ( lewa strona zakładka- poradnik klienta-sposoby załatwiania spraw -  szacowanie strat informacje dla rolników.

Ważne  szczegóły  czytaj dalej: zalacznik


Zarządzenie Wojewody Lubelskiego  czytaj  - zalacznik

więcej
Zaproszenie na seminarium .
opublikowano: 2015-07-24 10:04:47

Chodel, dn. 24.07.2015r.

 

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu Lubelskim zaprasza  na seminarium dotyczące przyznawania pomocy w ramach PROW w latach 2014-2020 w szczególności " Premii dla młodych rolników" które odbędzie sie w dniu 31 lipca 2015 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą.

zalacznik

 

 

więcej
Zwrot podatku akcyzowego.
opublikowano: 2015-07-21 12:11:46

Chodel, dn. 21.07.2015r.

INFORMACJA

Informujemy, że w  okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 roku można będzie składać w Urzędzie Gminy w Chodlu wnioski o zwrot podatku akcyzowego .

 Wypełniony wniosek  wraz z orginałami faktur z zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 marca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.   należy  skonsultować w pok. nr 10 Urzędu Gminy  a następnie złożyć w sekretariacie urzędu.

 Zapraszamy do składania wniosków.

 

więcej
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim.
opublikowano: 2015-07-21 10:16:06

Chodel, dn. 21.07.2015r.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim informuje, że na stronie internetowej pod adresem :  https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat    jest udostępniona usługa " Sprawdzenie statusu podmiotu VAT". za pomoca której podatnicy, mogą sprawdzić czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

link   : https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat

 


więcej
Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim.
opublikowano: 2015-07-21 10:08:35

Chodel, dn. 21.07.2015r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim informuję , że na stronie           Inspektoratu  www.e-bip.org.pl/pinbopolelub. są zamieszczone informacje dla właścicieli               i zarządców obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach w zakresie utrzymania obiektów oraz druki do pobrania dla inwestorów.

link https://www.e-bip.org.pl/pinbopolelub


więcej
Procedura zgłaszania zdarzeń wynikłych na drogach, chodnikach i placach gminnych.
opublikowano: 2015-06-16 12:07:27

Informacja

 

Urząd Gminy w Chodlu informuje, że zdarzenia powstałe na drogach, chodnikach i placach bedących własnością lub w zarządzie Gminy Chodel  należy zgłaszać niezwłocznie do urzędu Gminy Chodel:

1)   telefonicznie na numer  -    81 827 73 10  (czynny od poniedziałku do piątku

            w godzinach 7.00 – 15.00)

      2)   faksem na numer           -    81 827 73 11- ( całodobowo)

      3)   pocztą elektroniczną  na adres : sekretariat.chodel@eurzad.eu ( całodobowo)

czytaj:     zalacznik

więcej
Dzień Dziecka w Gminie Chodel - 31 maja 2015r.
opublikowano: 2015-05-22 12:01:51

Urząd Gminy Chodel oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu zapraszają mieszkańców  na festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 31 maja 2015 r o godz. 15.00  w Chodlu - Rynek.

czytaj:  zalacznik

więcej
IX Sesja Rady Gminy Chodel
opublikowano: 2015-05-06 14:03:57

Chodel, dn. 06.05.2015r.


Informujemy, że w dniu 13 maja 2015 roku w o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Chodel

czytaj porządek : zalacznik

więcej
Zbiórka elektrośmieci w Gminie Chodel
opublikowano: 2015-04-21 09:45:27

Chodel, dn. 21.04.2015r.

Urząd Gminy w Chodlu informuje mieszkańców, że w dniach 27-28 kwietnia 2015r. na terenie Gminy Chodel odbędzie się zbiórka elektrośmieci:

W dniu 27  kwietnia zbiórka odbywać się będzie w miejscowościach:

Chodel, Adelina,Huta Borowska, Książ, Osiny, Trzciniec, Budzyń, Lipiny, Przytyki,Siewalka.

 W dniu 28  kwietnia zbiórka odbywać się będzie w miejscowościach:

Borów, Borów Kolonia,Majdan Borowski, Jeżów, Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki, Granice,Świdno, Grądy,Ratoszyn Pierwszy, Zosinek,Ratoszyn Drugi, Radlin,Stasin.

czytaj : zalacznik

więcej

Filtruj:

X