Aktualności z gminy


Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Zalew" w Chodlu
opublikowano: 2014-07-08 13:42:55

Chodel, dn. 08.07.2014r.

Informujemy, że Wójt Gminy Chodel Zarządzeniem Nr 24/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku ustalił "Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli "Zalew" w Chodlu".

Regulamin jest upubliczniony  w miejscu wyznaczonym do kapieli  w formie tablic informacyjnych.

Wszyscy korzystajacy z wyznaczonego miejsca powinni zapoznać się z  Regulaminem.

Zarządzenie  zalacznik :

Regulamin  zalacznik:

więcej
XLV Sesja Rady Gminy
opublikowano: 2014-06-16 12:54:31

Chodel, dn. 16.06.2014r.

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2014 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Chodel.

zalacznik:

więcej
Zjazd Absolwentów.
opublikowano: 2014-06-16 07:01:34

Chodel, dn. 16.06.2014r.


Komitet Organizacyjny informuje, że w dniach 27-28 września 2014 roku organizuje Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim..

czytaj :  zalacznik:, zalacznik2

więcej
STRAŻACY OSTRZEGAJĄ.
opublikowano: 2014-01-31 13:34:35

„CICHY ZABÓJCA”

Strażacy ostrzegają przed cichym zabójcą”, który jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).

Każdego roku szczególnie w sezonie grzewczym z powodu zatrucia tlenkiem węgla giną ludzie. Nie tylko podczas pożaru, ale również na skutek niewłaściwej eksploatacji budynku
i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Z tego względu wszystkie urządzenia, w których następuje spalanie gazu lub innych paliw podczas ich pracy (np. piece gazowe, piece opalane węglem lub drewnem, piecyki łazienkowe, piece kaflowe, kominki, gazowe ogrzewacze pomieszczeń) mogą w niesprzyjających warunkach być źródłem tlenku węgla. Bardzo często do wypadków związanych z zatruciem „czadem” dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa oraz podczas dogrzewania pomieszczeń różnego rodzaju piecykami. Zatrucie tlenkiem węgla związane jest z faktem, że łączy się on z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, tworząc karboksyhemoglobinę, przez co blokuje rozprowadzanie tlenu
w organizmie przez krew. Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia związane jest również
z tym, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku) , czytaj więcej:        zalacznik

więcej
Informacja dla rolników o zwrocie akcyzy za olej napędowy.
opublikowano: 2014-01-17 12:02:30

Chodel, 16.01.2014r.

Wójt Gminy Chodel informuje: Każdy rolnik , który chce odzyskać część pienięzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej ...

otwórz  załącznik

więcej
WYPRAWKA SZKOLNA_ 2013 ROK
opublikowano: 2013-07-29 07:59:03

                             Program "Wyprawka szkolna" w 2013 r.

 

 

 

Urząd Gminy w Chodlu informuje, że od 18 lipca br. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom  w 2013 r. pn. „Wyprawka szkolna".W naszej Gminie realizacja Programu wprowadzona została  Zarządzeniem  Nr 14/2013 Wójta Gminy Chodel  z dnia 24 lipca 2013 roku.

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie  z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone      w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. I - III - do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocymoże wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł   w gimnazjum.
  • Druki wniosków o udzielenie pomocy na zakup podręczników można pobierać  w  sekretariatach  szkół oraz Samorządowym Zespole Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Chodlu lub na stronie internetowej pod adresem    www.chodel.gmina.pl
więcej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje:
opublikowano: 2013-04-11 08:06:00

Chodel dn. 04.03.2014r.

Komunikat Głownego Inspektora Sanitarnego w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

czytaj  zalacznik


Chodel, dn. 10.07.2013r.

BEZPIECZNE WAKACJE _  2013

Wakacje to szczególny okres relaksu i wypoczynku,nie zapominajmy, że nawet wtedy jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw, a przestrzeganie kilku prostych zasad pozwoli spędzić ten czas w przyjemnej i spokojnej atmosferze , więcej ...  

załącznik

Waka

 

                   


Chodel, dn. 27.06.2013r.

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH, SADOWNIKÓW.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim, informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa, producenci rolni, sadownicy działający na rynku spożywczym .......

czytaj więcej      załącznik

 

 

31 maja 2013 r.  ŚWIATOWY DZIEŃ  BEZ TYTONIU

Załącznik


więcej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki N arodowa Strategia Spójności
opublikowano: 2012-11-08 11:56:17

Wsparcie dla uczniów Gminy Chodel dzięki Projektowi " Równi na Starcie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

czytaj więcej   /userfiles/Informacja_prasowa.pdf

więcej
LUBELSKIE- OBYWATELSKIE- program rozwoju poradnictwa obywatelskiego.
opublikowano: 2012-03-28 09:54:47

LUBELSKIE- OBYWATELSKIE- program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie - edycja II.  http://oic.lublin.pl/lubelskieobywatelskie2/index.html

więcej
Liderzy Sukcesu
opublikowano: 2011-05-20 12:52:50
więcej

Filtruj:

X