Aktualności z gminy


Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2016-09-26 13:33:10

Chodel, dn. 26.09.2016r.

 

Zawiadamiamy, że w dniu 11 października 2016 roku o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej UG w Chodlu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Chodel, poświęcona ocenie przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r, kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 dla Gminy Chodel oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Program posiedzenia : zalacznik

Uchwała RIO w Lublinie : zalacznik

więcej
Profilaktyka Po Lubelsku
opublikowano: 2016-09-15 13:04:28

Chodel, dn.15.09.2016r.

Bezpłatne profilaktyczne badania  morfologii krwi w Ośrodku Zdrowia w Chodlu w dniu 22 września 2016 roku w godzinach  8.00  -13.00.

Zapraszają  lekarze zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych i Pracodawców.

więcej
XXVI sesja Rady Gminy Chodel
opublikowano: 2016-09-07 11:58:04

Chodel, dn. 07.09.2016r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 13 września 2016 roku  ( wtorek) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie sie XXVI sesja Rady Gminy Chodel.

 Porządek sesji - otwórz  zalacznik

więcej
Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza?.
opublikowano: 2016-09-07 10:54:29

 

 

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” ogłasza nabór na wyjazd studyjno - szkoleniowy
pt. „Przedsiębiorczość na terenach wiejskich w zakresie drobnego przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej”, służący zdobyciu wiedzy z zakresu podjęcia bądź rozwijania działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem rolno- spożywczym oraz sprzedażą bezpośrednią. Wyjazd związany jest
z planowanym konkursem 3.1.1 Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, który zostanie ogłoszony jesienią 2016 r.

Miejsce wyjazdu - Mikołajówka – „FRUX SOLIS” Małgorzata Solis, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów

Termin wyjazdu - 07.10.2016 godz. 8.00 – 17.00

Liczba Uczestników -  18 osób

Organizator zapewnia bezpłatny przejazd, wyżywienie oraz ciekawy program warsztatowo - szkoleniowy. Uczestnikami wyjazdu mogą być: przedsiębiorcy, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnicy, sadownicy.

Przy kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:

a) Ocena formalna – prawidłowość dokonanego zgłoszenia;

b) Ocena merytoryczna kandydata i przedstawione uzasadnienie.

W uzasadnieniu należy przedstawić pomysł na otwarcie lub rozwijanie działalności gospodarczej polegającej na powstawaniu małych zakładów przetwórczych, w oparciu o lokalne owoce i warzywa. Należy opisać jakie zasoby lokalne będzie wykorzystywało przedsięwzięcie oraz wyjaśnić na czym będą polegały usługi świadczone przez utworzony obiekt. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów
o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy osobiście dostarczyć do biura LGD lub przesłać pocztą
do 26.09.2016 r. na adres LGD „Owocowy Szlak” ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

- karta zgłoszenia pobierz :zalacznik

-program wizyty pobierz : zalacznik

więcej
Rządowy Program pomocy uczniom " Wyprawka szkolna 2016" w Gminie Chodel.
opublikowano: 2016-08-26 13:01:27

Chodel, dn. 26.08.2016r.

 

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 21/2016  z dnia 24 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy Chodel określił termin składania wniosków  o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia  mogą składać wnioski do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał  uczeń w roku szkolnym 2016/2017  w terminie dnia 09 września 2016 r.

Wzór wniosku w załączniku  : zalacznik

więcej
Bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy Chodel
opublikowano: 2016-08-19 07:36:05

Chodel, dn. 18.08.2016r.

Bezpłatne szkolenia komputerowe

dla mieszkańców Gminy Chodel

Zapraszamy do udziału w szkoleniach komputerowych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla mieszkańców gminy Chodel. Szkolenia będą prowadzone w dwóch grupach zaawansowania: dla osób bez znajomości komputera i dla osób posiadających podstawową wiedzę z jego obsługi. Ze szkoleń mogą skorzystać osoby po 25 roku życia (brak górnej granicy wiekowej), posiadające co najwyżej średnie wykształcenie. Szkolenia będą prowadzone bezpłatnie w ramach projektu unijnego przez firmę ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych w Kraśniku. Szkolenia kończą się certyfikacją oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Miejsce realizacji szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu.

Czas trwania szkolenia: 100 godz. grupa początkująca,

  80 godz. grupa o podstawowej znajomości komputera.

Termin realizacji:           wrzesień 2016 – czerwiec 2017,

czas trwania szkolenia dla jednej grupy – 2-3 miesiące:

realizacja szkolenia w trybie tygodniowym (pn.-pt.: 20 dni x 4    godziny)  lub  weekendowym (sob.-niedz.: 16 dni x 5 godz.)

Informacja i zapisy: Urząd Gminy Chodel, ul. Partyzantów 24,                     tel. 81 827 73 10,  kom. 500 099 202.

więcej
Szkolenia dla osób niepełnosprawnych.
opublikowano: 2016-08-11 12:48:12

więcej
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chodel w 2016 roku.
opublikowano: 2016-07-14 12:44:23

Chodel, dn. 14.07.2016r.

Gmina Chodel informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 220/2016/D/OZ z dnia 14.06.2016 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
.