Aktualności z gminy


Zaproszenie na seminarium .
opublikowano: 2015-07-24 10:04:47

Chodel, dn. 24.07.2015r.

 

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu Lubelskim zaprasza  na seminarium dotyczące przyznawania pomocy w ramach PROW w latach 2014-2020 w szczególności " Premii dla młodych rolników" które odbędzie sie w dniu 31 lipca 2015 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą.

zalacznik

 

 

więcej
Zwrot podatku akcyzowego.
opublikowano: 2015-07-21 12:11:46

Chodel, dn. 21.07.2015r.

INFORMACJA

Informujemy, że w  okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 roku można będzie składać w Urzędzie Gminy w Chodlu wnioski o zwrot podatku akcyzowego .

 Wypełniony wniosek  wraz z orginałami faktur z zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 marca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.   należy  skonsultować w pok. nr 10 Urzędu Gminy  a następnie złożyć w sekretariacie urzędu.

 Zapraszamy do składania wniosków.

 

więcej
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim.
opublikowano: 2015-07-21 10:16:06

Chodel, dn. 21.07.2015r.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim informuje, że na stronie internetowej pod adresem :  https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat    jest udostępniona usługa " Sprawdzenie statusu podmiotu VAT". za pomoca której podatnicy, mogą sprawdzić czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

link   : https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat

 


więcej
Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim.
opublikowano: 2015-07-21 10:08:35

Chodel, dn. 21.07.2015r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim informuję , że na stronie           Inspektoratu  www.e-bip.org.pl/pinbopolelub. są zamieszczone informacje dla właścicieli               i zarządców obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach w zakresie utrzymania obiektów oraz druki do pobrania dla inwestorów.

link https://www.e-bip.org.pl/pinbopolelub


więcej
Procedura zgłaszania zdarzeń wynikłych na drogach, chodnikach i placach gminnych.
opublikowano: 2015-06-16 12:07:27

Informacja

 

Urząd Gminy w Chodlu informuje, że zdarzenia powstałe na drogach, chodnikach i placach bedących własnością lub w zarządzie Gminy Chodel  należy zgłaszać niezwłocznie do urzędu Gminy Chodel:

1)   telefonicznie na numer  -    81 827 73 10  (czynny od poniedziałku do piątku

            w godzinach 7.00 – 15.00)

      2)   faksem na numer           -    81 827 73 11- ( całodobowo)

      3)   pocztą elektroniczną  na adres : sekretariat.chodel@eurzad.eu ( całodobowo)

czytaj:     zalacznik

więcej
Dzień Dziecka w Gminie Chodel - 31 maja 2015r.
opublikowano: 2015-05-22 12:01:51

Urząd Gminy Chodel oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu zapraszają mieszkańców  na festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 31 maja 2015 r o godz. 15.00  w Chodlu - Rynek.

czytaj:  zalacznik

więcej
IX Sesja Rady Gminy Chodel
opublikowano: 2015-05-06 14:03:57

Chodel, dn. 06.05.2015r.


Informujemy, że w dniu 13 maja 2015 roku w o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Chodel

czytaj porządek : zalacznik

więcej
Zbiórka elektrośmieci w Gminie Chodel
opublikowano: 2015-04-21 09:45:27

Chodel, dn. 21.04.2015r.

Urząd Gminy w Chodlu informuje mieszkańców, że w dniach 27-28 kwietnia 2015r. na terenie Gminy Chodel odbędzie się zbiórka elektrośmieci:

W dniu 27  kwietnia zbiórka odbywać się będzie w miejscowościach:

Chodel, Adelina,Huta Borowska, Książ, Osiny, Trzciniec, Budzyń, Lipiny, Przytyki,Siewalka.

 W dniu 28  kwietnia zbiórka odbywać się będzie w miejscowościach:

Borów, Borów Kolonia,Majdan Borowski, Jeżów, Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki, Granice,Świdno, Grądy,Ratoszyn Pierwszy, Zosinek,Ratoszyn Drugi, Radlin,Stasin.

czytaj : zalacznik

więcej
Absolutorium dla Wójta Gminy Chodel.
opublikowano: 2015-04-14 11:49:49

Chodel, dn. 14.04.2015r.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Chodel, której głównym tematem było dokonanie oceny wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium z tetgo tytułu Wójtowi Gminy.

Radni jednogłośnie 15 głosami za przyjeli uchwałę o  wykonaniu budżetu gminy i jednogłośnie  15 głosami za udzielili Wójtowi Gminy Panu Janowi Majewskiemu absolutorium.
Ponadto na Sesji Rady Gminy  złożył ślubowanie wybrany w dniu 29 marca br. w wyborach uzupełniajacych do radny gminy - radny Leonard Majewski.

Radni przyjeli również uchwały dotyczące zmian  w prognozie finansowej i w budżecie gminy na rok 2015 , oraz inne uchwały majątkowe.

Opracował . R.S

więcej
VIII Sesja Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2015-03-31 12:34:50

 

Chodel, dn. 31.03.2015r.

Zawiadomienie.


Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku o godzinie  9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem:

otwórz  zalacznik:

więcej
AKCJA BEZPŁATNEJ STERYLIZACJI ZWIERZĄT W GMINIE CHODEL.
opublikowano: 2015-03-23 13:20:48

NIE ZABIJAJ STERYLIZUJ!
AKCJA BEZPŁATNEJ STERYLIZACJI
ZWIERZĄT
W GMINIE CHODEL
W celu ograniczenia bezdomności jak  również niekontrolowanego rozrodu zwierząt
Urząd Gminy Chodel we współpracy  z Gabinetem weterynaryjnym
Cor-vet lek. wet. Bartłomiej Szczerba informują o możliwości wykonania
bezpłatnego zabiegu sterylizacji zwierząt. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt
telefoniczny:
Urząd Gminy Chodel tel. (81) 827 73 20
Gabinet Cor-vet lek. wet. Bartłomiej Szczerba
Kozubszczyzna 80, Motycz tel. 691 551 591

więcej

Filtruj:

X