Aktualności z gminy


Lokalna Grupa Działania " Owocowy Szlak"
opublikowano: 2016-04-29 07:44:38

Chodel, dn. 29.04.2016r

Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Lokalnego opracowanych przez Lokalne Grupy Działania.

"W dniu 21 kwietnia 2016 r. Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zatwierdziła Listę ocenionych i wybranych lokalnych strategii rozwoju, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku.
Strategia rozwoju lokalnego opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” uzyskała najwyższą liczbę punktów w województwie lubelskim i tym samym znalazła się na pierwszym miejscu listy ocenionych i wybranych LSR. Dzięki takiemu wynikowi w najbliższych latach będzie możliwe wykorzystywanie środków z funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020 przez mieszkańców obszaru, a także instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców i rybaków działających na obszarze LGD „Owocowy Szlak”.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w tworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016-2022, podczas warsztatów, spotkań konsultacyjnych i chętnie dzielili się z nami swoimi pomysłami i uwagami dotyczącymi opracowywanej Strategii."

http://prow.lubelskie.pl/aktualnosci/aktualnosc,zatwierdzona-lista-ocenionych-i-wybranych-lsr

więcej
Odbiór elektrośmieci - zbiórka objazdowa
opublikowano: 2016-04-20 08:57:10

Chodel, dn. 20.04.2016r.

Wójt Gminy Chodel uprzejmie  informuje, że na terenie Gminy Chodel w miesiącu maju  odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak:

·       sprzęt AGD (pralki, lodówki, piecyki, itp.),

·       sprzęt RTV (radia, telewizory, sprzęt hi-fi, itp.),

·       sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy

·        inne urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje przy drodze głównej tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów  i pieszych, najpóźniej do godziny 8:30 w dniu zbiórki  w danym sołectwie.

Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane!

TERMIN  ZBIÓRKI

04 MAJ 2016 ROK- CHODEL, HUTA BOROWSKA, TRZCINIEC, OSINY, KSIĄŻ, ADELINA, LIPINY, SIEWALKA;

05 MAJ 2016 ROK- BUDZYŃ, PRZYTYKI, ZASTAWKI, GODÓW, ANTONÓWKA, KAWĘCZYN, JEŻÓW, MAJDAN BOROWSKI, BORÓW, BORÓW KOLONIA;

06 MAJ 2016 ROK–ŚWIDNO, GRANICE, RATOSZYN PIERWSZY, RATOSZYN DRUGI, RADLIN, STASIN, ZOSINEK, GRĄDY.

więcej
Świadczenie wychowawcze - RODZINA 500 plus
opublikowano: 2016-03-23 12:47:16

„Rodzina 500 plus"

                Jednostką wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego dla mieszkańców Gminy Chodel jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu, ul. Partyzantów 24.

                Wniosek o świadczenie wychowawcze należy składać od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu wejścia  w życie ustawy:

1. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel:

•   od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00;

•   w sobotę w godzinach 9.00 – 12.00;

2. lub przez internet za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

                Wniosek złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone              z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

                Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia     w życie ustawy  tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego.

                Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

                Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka dzieci do 18 roku życia. Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18r. życia.

             Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. W 2016 roku składamy dochody członków rodziny za 2014 r.   

                Szczegółowe informacje będą udzielane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodlu lub pod numerem telefonu: 81 827 73 27.

Podstawa prawna:

1.   Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

2.   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 r., poz. 214).

Załączniki:

1.   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: pobierz  zalacznik

2.   Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku Kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy      z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). : pobierz zalacznik Nr 2

3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.: pobierz zalacznik Nr 3

4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. : pobierz zalacznik Nr 4

więcej
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.
opublikowano: 2016-03-17 09:21:35

Chodel, dn.17.03.2016r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje o zmianie przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

czytaj : zalacznik

więcej
XXI Sesja Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2016-03-17 09:12:46

Chodel, dn. 17.03.2016r.


Informujemy,że w dniu 24 marca 2016 r o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Chodel.

czytaj porządek  sesji : zalacznik

więcej
XX Sesja Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2016-03-08 12:37:54

 

Chodel, dn. 08.03.2016r.

Informujemy, że w dniu 10 marca 2016 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej UG Chodel odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Chodel.

Porządek sesji czytaj  : zalacznik

więcej
XIX Sesja Rady Gminy Chodel
opublikowano: 2016-02-26 11:33:40

 

Chodel, dn.26.02.2016r.

 

 Infromujemy, że w dniu 03 marca 2016 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Chodel....

czytaj  więcej :  zalacznik

więcej
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.
opublikowano: 2016-02-15 13:43:12

Chodel, dn. 15.02.2016r.

 

Działania opolskich policjantów w ramach " Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestepstw"

 

czytaj wiecej :  zalacznik

więcej
AKCJA BEZPŁATNEJ STERYLIZACJI ZWIERZĄT W GMINIE CHODEL.
opublikowano: 2016-02-05 09:11:26

Chodel, dn. 05.02.2016r

NIE ZABIJAJ STERYLIZUJ !

AKCJA BEZPŁATNEJ STERYLIZACJI ZWIERZĄT W GMINIE CHODEL.

 W celu ograniczenia bezdomności jak również niekontrolowanego rozrodu zwierząt z terenu Gminy Chodel, Urząd Gminy Chodel we współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym w Chodlu      ul. Słoneczna 5  informują o możliwośći wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji / kastracji zwierząt domowych.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny:

Urząd Gminy Chodel tel. (81) 827 73 20

Gabinet Weterynaryjny  Chodel ul. Słoneczna 5,  tel. kom. 603591150

więcej
HARMONOGRAM ODBIORU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CHODEL W 2016 ROKU
opublikowano: 2016-02-02 12:06:46

                                                HARMONOGRAM

                           ZBIÓRKI NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH  

                         NA TERENIE GMINY CHODEL W 2016 ROKU

 

Lp.

Miejscowość

Data zbiórki

 

1.

Adelina, Huta Borów , Książ, Osiny, Trzciniec

01.03

06.06

18.07

12.08

17.10

12.12

2.

Budzyń, Lipiny, Przytyki, Siewalka

02.03

07.06

19.07

16.08

18.10

13.12

3.

Borów, Borów Kolonia, Majdan Borowski, Jeżów

03.03

08.06

20.07

17.08

19.10

14.12

4.

Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki

04.03

09.06

21.07

18.08

20.10

15.12

5.

Granice, Świdno

07.03

10.06

22.07

19.08

21.10

16.12

6.

Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek

08.03

13.06

25.07

22.08

24.10

19.12

7.

Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin

09.03

14.06

26.07

23.08

25.10

20.12

UWAGA! zbiórka w miesiącach marzec, październik, grudzień od godz.7.30

                  zbiórka w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień od godz.6.00

 


HARMONOGRAM

ODBIORU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI CHODEL W 2016 R

 

 

Dzień tygodnia

 

TERMIN ODBIORU W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

środa czwartek

 

27.01 28.01

 

24.02 25.02

 

23.03 24.03

 

27.04 28.04

 

24.05 25.05

 

29.06 30.06

 

27.07 28.07

 

24.08

25.08

 

28.09 29.09

 

26.10 27.10

 

23.11

24.12

 

 

21.12 22.12

 

Uwaga!: III i XII zbiórka nieczystości przed świętami; V zbiórka wtorek, środa z uwagi na przypadające w czwartek święto.VIII, XI przedostatnia środa , czwartek miesiąca

więcej
Turniej Szachowy Grand Prix Lubelszczyzny 2016 o Puchar Wójta Gminy Chodel.
opublikowano: 2016-01-29 09:24:36

 

 

               TURNIEJ SZACHOWY z cyklu Grand PriX

Lubelszczyzny 2016  o  PUCHAR WÓJTA GMINY CHODEL

14.02.2016. (niedziela)    GODZINA  - 9.00

                             miejsce ,   SZKOŁA PODSTAWOWA w CHODLU ul. Szkolna 19

 zgłoszenia: http:/chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_247
http://www.szachy.lublin.pl/wyszukiwarka-turniejow/icalrepeat.detail/2016/02/14/326/-/turnieju-z-cyklu-grand-prix-lubelszczyzny-2016-o-puchar-wojta-gminy-chodel

ZAPRASZAMY

więcej