Aktualności z gminy


VIII Sesja Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2015-03-31 12:34:50

 

Chodel, dn. 31.03.2015r.

Zawiadomienie.


Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku o godzinie  9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem:

otwórz  zalacznik:

więcej
AKCJA BEZPŁATNEJ STERYLIZACJI ZWIERZĄT W GMINIE CHODEL.
opublikowano: 2015-03-23 13:20:48

NIE ZABIJAJ STERYLIZUJ!
AKCJA BEZPŁATNEJ STERYLIZACJI
ZWIERZĄT
W GMINIE CHODEL
W celu ograniczenia bezdomności jak  również niekontrolowanego rozrodu zwierząt
Urząd Gminy Chodel we współpracy  z Gabinetem weterynaryjnym
Cor-vet lek. wet. Bartłomiej Szczerba informują o możliwości wykonania
bezpłatnego zabiegu sterylizacji zwierząt. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt
telefoniczny:
Urząd Gminy Chodel tel. (81) 827 73 20
Gabinet Cor-vet lek. wet. Bartłomiej Szczerba
Kozubszczyzna 80, Motycz tel. 691 551 591

więcej
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Chodel.
opublikowano: 2015-03-13 09:36:09


Chodel, dn. 11.03.2015r.

Informacja

o przebiegu zebrań  sołeckich w Gminie Chodel.

 W  Gminie Chodel w okresie od 20 stycznia  do 25 lutego 2015 roku odbywały się zebrania wiejskie w sołectwach, których głównym celem był wybór  władz sołectwa tj. sołtysów i rad sołeckich.

Zebrania odbyły się we wszystkich 25 sołectwach gminy. Zebrania obsługiwane były przez pracowników Urzędu Gminy a  informację o sytuacji ekonomicznej Gminy, opłatach i podatkach na rok 2015 oraz o zamierzeniach inwestycyjnych przyjętych     w budżecie gminy na rok 2015 informował mieszkańców Wójt Gminy.

Frekwencja  mieszkańców poszczególnych sołectw na zebraniach była niska. Występowały przypadki, że zebrania należało przełożyć na inny termin z uwagi na zbyt  małą ilość osób  jaka przybyła na zebranie.

W dyskusji dominowały zagadnienia budowy dróg , chodników, oświetlenia drogowego, odnawialnych źródeł energii ( solary). Ze wszystkich zgłoszonych propozycji inwestycyjnych największe poparcie uzyskał postulat budowy dróg dojazdowych do siedlisk ludzkich( tak wypowiedziało się 24 zebrania na 25 wszystkich) Do zgłaszanych problemów ustosunkowywał się na bieżąco Wójt Gminy.

Ogółem zebrania wybrały 25 sołtysów w tym 13 kobiet i 12 mężczyzn.

Wykaz sołtysów w załączniku:  zalacznik

 Opracował : Roman Stępniak

Sekretarz Gminy.

więcej
Nowy wzór dowodu osobistego
opublikowano: 2015-02-27 14:02:46

Chodel, dn. 27.02.2015r.

Informacja Wójta Gminy Chodel.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, w przedstawionej ulotce prezentujemy wersję  nowego dowodu osobistego i jego zabezpieczeń.

Otwórz : zalacznik

więcej
Harmonogram odbioru nieczystości komunalnych w 2015 r.na terenie Gminy Chodel
opublikowano: 2015-02-10 09:00:32

 

HARMONOGRAM

ODBIORU NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI CHODEL W 2015 r.

 

Dzień tygodnia

 

TERMIN ODBIORU W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

środa czwartek

 

28.01 29.01

 

25.02 26.02

 

25.03 26.03

 

29.04 30.04

 

27.05 28.05

 

24.06 25.06

 

29.07 30.07

 

26.08

27.08

 

30.09 01.10

 

28.10 29.10

 

25.11

26.11

 

16.12 17.12

 

 

HARMONOGRAM

ZBIÓRKI NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CHODEL W 2015 r.

Lp.

Miejscowość

Data zbiórki

 

1.

Adelina, Huta Borów , Książ, Osiny, Trzciniec

02.03

08.06

20.07

17.08

12.10

07.12

2.

Budzyń, Lipiny, Przytyki, Siewalka

03.03

09.06

21.07

18.08

13.10

08.12

3.

Borów, Borów Kolonia, Majdan Borowski, Jeżów

04.03

10.06

22.07

19.08

14.10

09.12

4.

Antonówka, Godów, Kawęczyn, Zastawki

05.03

11.06

23.07

20.08

15.10

10.12

5.

Granice, Świdno

06.03

12.06

24.07

21.08

16.10

11.12

6.

Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek

09.03

15.06

27.07

24.08

19.10

14.12

7.

Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin

10.03

16.06

28.07

25.08

20.10

15.12

 

UWAGA! zbiórka w miesiącach marzec, październik, grudzień od godz.7.30

                  zbiórka w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień od godz.6.00

więcej
Zaproszenie na spotkanie informacyjne - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
opublikowano: 2015-02-05 07:13:09

 Chodel. dn. 5.02.2015r.

Informujemy ,że w dniu 23 lutego 2015 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie Projektu "Sieć Szerkopasmowa Polski Wschodniej- województwo lubelskie"
Zapraszamy na spotkanie.

 czytaj więcejzalacznik

więcej
VI Sesja Rady Gminy Chodel
opublikowano: 2015-01-13 11:54:45

Chodel, dn. 13.01.2015r.

W dniu 21 stycznia 2015 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Chodel.

czytaj : zalacznik

więcej
V Sesja Rady Gminy Chodel
opublikowano: 2014-12-22 12:30:36

Chodel, dn. 22 grudnia 2014r.


Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chodel odbędzie się V Sesja Rady Gminy Chodel.

czytaj porządek  zalacznik:

więcej
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
opublikowano: 2014-12-11 13:48:11

więcej
I Sesja wybranej Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2014-11-26 11:28:15

Chodel, dn. 26.11.2014r.

 

Informujemy, że  w dniu 01 grudnia 2014 roku o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chodlu odbędzie się I sesja Rady Gminy Chodel, wybranej w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.

czytaj więcej;   zalacznik

więcej
LII Sesja Rady Gminy Chodel.
opublikowano: 2014-11-05 13:10:52

W dniu 12 listopada 2014 roku o godzinie 9,30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chodel odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Chodel.

Tematem obrad będzie między innymi :

  • stwierdzenie zgodności zgłoszonego do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ośrodka Gminnego ( w tym obszar Zalewu), Etap I  z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodel.
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ośrodka Gminnego Chodel ( w tym obszar Zalewu), Etap I.
  • czytaj cały porządek  zalacznik
więcej

Filtruj:

X